Konsolidācijas principi (sākotnējais līmenis)

63.00

Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, SIA Deloitte Audits Latvia audita direktore, ACCA, CIA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Seminārs ir paredzēts dalībniekiem, kuriem ir bijusi minimāla pieredze darbā ar konsolidācijas tabulām un konsolidētiem finanšu pārskatiem. Seminārā tiks apskatīta konsolidācijas reglamentējošā bāze, tās būtība, kā arī tiks izrunātas tipiskākās vienkāršotas konsolidācijas korekcijas konsolidācijas bilancē (piemēram, nerealizētās peļņas izslēgšana no krājumu un pamatlīdzekļu pārdošanas un citi) un konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Seminārā, izmantojot excel tabulas, kopīgi ar dalībniekiem tiks sagatavota konsolidētā bilance un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins.