Sabiedriski nozīmīgu struktūru revīzijas īpatnības

63.00

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 6 akadēmisko stundu profesionālo apmācību REVĪZIJĀ

Kategorija:

Apraksts

Pasniedzēji:

Andrejs Ponomarjovs, Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Svetlana Šemele-Baikova, zvērināta revidente, SIA “Nexia Audit Advice” partnere, LZRA Izglītības komitejas locekle
Olga Molčanova, ACCA, SIA “Nexia Audit Advice” partnere, LRGA valdes locekle

PROGRAMMA

Sabiedriski nozīmīgas struktūras (SNS) Latvijā un citās ES valstīs, to statuss un veidi.
SNS, it īpaši to komercsabiedrību, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu reglamentējošie normatīvie akti, principi un prakse.
Kas ir jāzina SNS finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revidentiem, uzņemoties revīzijas veikšanu: normatīvo aktu (Latvijas un ES) prasības, IFAC izdotie dokumenti.
Komunikācija ar klientu (vadību, padomi, revīzijas komiteju) un uzraugošām institūcijām.
Ieskats Eiropas Vienotajā elektroniskajā formātā (ESEF), kas ir spēkā no 01.01.2020.