Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) piemērošanas aktualitātes, un ko varam mācīties no šīs regulas piemērošanas prakses

47.93

Lektors: Sanita Pētersone, KPMG ZAB vecākais jurists
Semināra video ieraksta ilgums: 3H 30 min

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Ko varam mācīties no līdz šim piemērotajiem sodiem par GDPR pārkāpumiem
Biežākās kļūdas GDPR piemērošanā, tai skaitā:
Kā pareizi noteikt lomu sev un saviem pakalpojumu sniedzējiem – pārzinis/ apstrādātājs
Kā nekļūdīties, nodrošinot datu subjektu informēšanu
Kā pareizi izraudzīties tiesisko pamatu personas datu apstrādei
Kā rīkoties valsts iestādes pieprasījuma gadījumā, kad pieprasīti tiek personas dati
Kā atbilstoši izraudzīties pakalpojuma sniedzēju – apstrādātāju, kādas ir pamatprasības līgumam ar apstrādātāju
Kādi pārkāpumi ir jāpaziņo DVI
Kā nekļūdīties, atbildot uz datu subjektu pieprasījumiem
Kā sagatavoties iespējamajai DVI pārbaudei
Biežākie datu drošības pārkāpumi