Saskaņotās procedūras – 4400. SRS 5.07.23.

55.00 (iesk. PVN)

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, FCCA, CAMS
Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 3 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā.

Kategorija: