Aplēšu revīzija – praktiskās piemērošanas aspekti

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video