Revidentu apsvērumi par 2022 gada pēcbilances notikumu ietekmi, veicot 2021gada revīzijas

Module 1 Materiāli
Unit 1 Video