2017.gada Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) gada deklarācijas aizpildīšana un 2018.gada UIN aktualitātes

Datums: 14.martā plkst. 10.30 – 15.45
Cena: 73 € + PVN; 15% atlaide
Pasniedzēja: Viktorija Usoviča, zvērināta revidente

PROGRAMMA

2017.gada UIN deklarācija:

– ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi,

– maksājumi nerezidentiem,

– iepriekšējo gadu uzkrāto nodokļu zaudējumu izmantošana.

  1. gada UIN aktualitātes:

– mēneša deklarācijas,

– gada deklarācija,

– avansa maksājumi.