Viktorija Usoviča

Viktorija Usoviča

Izglītība

Maģistra grāds specialitātē Grāmatvedība
Augstākā izglītība specialitātē Finanses un kredīts

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 109

Darba vieta

LEKS VU SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente
Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums SIA Moore Stephens /Riga/ Limited – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

Lektore LZRA Izglītības centrā par aktuālajiem jautājumiem UIN deklarācijas sagatavošanā.