600.SRS “Grupu revīzija”

13.jūnijā plkst. 9.30 – 12.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, LZRA valdes priekšsēdētāja vietniece, KPMG Baltics partnere
Vebinārs notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

Vebinārs paredzēts revidentiem un  revidentu palīgiem, lai uzlabotu prasmes revīzijas pakalpojumu sniegšanā.

600.SRS “Grupu revīzija” stājas spēkā revīzijām par pārskata gadiem, kas sākas 2023.gada 15.decembrī vai vēlāk. Tas aplūko īpašus apsvērumus, kas attiecas uz grupas revīziju, tostarp gadījumos, kad ir iesaistīti komponentu auditori. Standartā ir iekļautas jaunas un pārskatītas prasības un pielietojuma materiāls, kas labāk saskaņo standartu ar nesen pārskatītajiem standartiem, piemēram, ar 1.Starptautisko kvalitātes vadības standartu  un Starptautisko revīzijas standartu 220 (pārskatīts), un SRS 315 (pārskatīts 2019. gadā). Jaunās un pārskatītās prasības pastiprina arī revidenta pienākumus saistībā ar profesionālo skepsi; grupas audita plānošanu un veikšanu; divvirzienu komunikāciju starp grupas revidentu un komponentu auditoriem; un saistībā ar dokumentācijas kārtošanu.