Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Licensēta profesionālās pilnveides programma “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti  ir noderīgs palīglīdzeklis  praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Programmas mērķis:  sniegt padziļinātas zināšanas par finanšu grāmatvedības organizāciju uzņēmumā,  grāmatvedības metodēm, bilances posteņu novērtēšanas noteikumiem un sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata saskaņā ar SFPS. Palīdzēt veidot prasmes un iemaņas izvēlēties un pielietot atbilstošus starptautiskos standartus Latvijas likumdošanas apstākļos.

Programmas apjoms:
“Starptautiskie finanšu pārskatu standarti” ir neklātienes programma. Kopējais programmas ilgums  ir 160 akadēmiskās stundas, no kurām  80 ir tiešsaistes stundas.

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši gala eksāmenu un ieguvuši noteikto skaitu kredītpunktus, saņem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Programmas pasniedzēji dos Jums iespēju izprast un apgūt labāko starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā. Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām..

Kurss aptver visas grāmatvedības jomas un finanšu pārskatu sagatavošanu – tās ir plašas un dziļas grāmatvedības zināšanas, dziļa izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, prasme lasīt un izprast standartus, izmaiņas, piemērot tos praksē.

Kurss ir veidots līdzīgi kā ACCA kursi – ar lekcijām, kurās apskata galvenos principus, aspektus, jomas, un praktiskiem piemēriem standartu pielietošanā – gan kopā nodarbībās, gan individuāli patstāvīgajos darbos.
SFPS kursu var apgūt latviešu valodā atšķirībā no ACCA. Kursā arī tiek sniegts ieskats par SFPS attīstības procesu un turpmāko gadu aktualitātēm.

Pasniedzējas:
Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle, 15 gadu pieredze starptautiskā auditoru kompānijā, ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedre

Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA

Maksa
640 € (Akreditēta izglītības programma netiek aplikta ar PVN)

  • Iespējama apmaksa pa daļām.

Kursa norise:
Mācību grafiks 2.grupai