Aktuālais un svarīgais – 2017.gada pārskata un UIN deklarācijas sagatavošanā

 

Datums: 6.martā plkst. 10.00 – 16.00
Cena: 75 € + PVN

Pasniedzēja:
Nelda Janoviča – zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA „AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle.
Vairāk kā 23 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos.

2017.gadā sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikuma EDS aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā.

MĒRĶIS: Iepazīstināt un dot praktiskus dokumentu paraugus jaunā (no 2016.g.) Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likuma praktiskai piemērošanai, t.sk. ņemot vērā izmaiņas vairāku posteņu uzrādīšanā (bioloģiskie aktīvi; ieguldījuma īpašumi; atliktā nodokļa saistības; uzkrājumi atvaļinājumi; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve); GP sastādīšanas secīgos soļus un ērtāko uzrādīšanas veidu EDS sistēmā u.tml.

Lektore ar darba grupu ir izstrādājusi GP formātus visu veidu sabiedrībām, kas ļauj būtiski atvieglot un paātrināt GP sastādīšanas darbu.

Semināra dalībniekiem elektroniskā formātā praktiskai lietošanai tiks iesūtīti 2017. gada pārskata visi iespējamie GP formātu 5 veidi excel formātā atbilstoši likuma un saistošo MK noteikumu prasībām.

PROGRAMMA

I Gada pārskats 2017.
Jauni MK noteikumi Nr. 399 par strukturēto pielikumu EDS!

Atziņas pēc pirmā – 2016.gada sagatavošanas atbilstoši jaunā likuma prasībām.
Sabiedrības un Koncernu kategorijas un to pārskata sastāvs.
Bilances posteņu klasifikācija, biežāk pieļautās kļūdas aktīvu un pasīva posteņu uzrādīšanā.
Būtiskais pārskatu struktūrā, sastāvdaļās:
Ilgtermiņa ieguldījumu atzīšanas, novērtēšana.
Krājumu novērtēšana, atlikumu korekcija.
Uzkrājumu atzīšanas nosacījumi un aprēķins.
Kreditoru sastāva būtiskie posteņi.
Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu klasifikācijas nosacījumi.
Finanšu pārskata pielikumā atklājamā informācijā atbilstoši sabiedrību kategoriju lielumam.
Vadības ziņojums, tajā iekļaujamā informācija.
GP sastādīšanas secības sistēmas ievērošana – ērts un praktisks instruments.
GP noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, to atšķirības
GP forma excel – iesūtīsim un izrunāsim svarīgo izpratnei
Šobrīd VID EDS sistēmā pieejamā GP struktūra, info par VID un FM redzējumu u.c.

II Aktuālie jautājumi 2017.gada UIN deklarācija – metodiskā pieeja aizpildīšanā, ar praktisku situāciju piemēriem deklarācijā.

Tiks dota UIN deklarācijas veidlapa ar aizpildīšanas “špikeri”.

III Zināšanai – izmaiņas grāmatvedības normatīvajos aktos, kas saistoši ar GP sastādīšanu.

IV Atbildes uz jautājumiem.