Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2018

Datums: 9.februārī plkst. 9.30 – 17.00
Vieta: viesnīca Mercure Elizabetes ielā 101, Rīgā
Cena: 130 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

Šajā seminārā diskutēsim par būtiskākajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, solidaritātes nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā, kā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā 2018.gadā.