Atliktais nodoklis 2017.gada finanšu pārskatā (PILNA GRUPA)

Datums: 29.novembrī plkst. 9.30 – 11.30
Cena: 35 € + PVN
Pasniedzēja: Lolita Čapkeviča, zvērināta revidente PricewaterhouseCoopers SIA, ACCA, CIA