Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2018 (2 dienas) (PILNA GRUPA)

Datums: 30.novembrī un 1.decembrī plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Mercure, Elizabetes ielā 101, Rīgā (pie stacijas)
Cena: 140 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

Šajā seminārā diskutēsim par būtiskākajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, solidaritātes nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā, kā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stāsies spēkā 2018.gadā.

Seminārs tiek organizēts 2 daļās:

1.daļa 30.novembrī – uzņēmumu ienākuma nodoklis;

2.daļa 1.decembrī – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”.