ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu revīzijas

Datums: 5.decembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Nata Lasmane, zvērināta revidente, Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore

PROGRAMMA

  1. Īsumā par normatīvo bāzi, kā to lietot un kur meklēt.
  2. Ko Eiropas komisija un citas ieinteresētās puses parasti sagaida no revidentiem.
  3. Revīziju veidi.
  4. Izmantojamie Revīzijas standarti.
  5. Revīzijas procesa īpatnības.
  6. Prasības revīzijas izlasei.
  7. Revīzijas ziņojumu specifika.
  8. Revīzijas ziņojuma pielietojums un revidenta atbildība.
  9. Praktiski darba dokumentu piemēri.