Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2019

Datums: 7.februārī plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Park Inn Krogus ielā 1, Rīgā (Pārdaugavā)
Cena: 69 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja

PROGRAMMA

Šajā seminārā diskutēsim par būtiskākajiem grozījumiem un aktualitātēm iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas, solidaritātes nodokļa, veselības apdrošināšanas, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību normās, kā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2019.gadā.