Nodokļi – pamatkurss

Datumi:
28.februārī
7., 21., 28., 29.martā
25., 26.aprīlī
16., 23., 30., 31.maijā

plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 730 €+ PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

28.februārī
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.

7., 21., 28., 29.martā
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis.

25., 26.aprīlī
Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

16., 23., 30., 31.maijā
Pievienotās vērtības nodoklis.