Darbs ar neparastiem un aizdomīgiem darījumiem

Datums: 21.novembrī plkst. 9.30 – 14.30
Vieta: viesnīca Park Inn by Radisson Riga Valdemara, Krogus ielā 1 (Pārdaugavā).
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzējs: Viesturs Burkāns

PROGRAMMA

2008.gada 22.decembrī Ministru kabinets pieņēma “Noteikumus par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīiem darījumiem” (Noteikumi Nr.1071).

Nolūkā gan veicināt neparastu darījumu pazīmju satura dziļāku iepazīšanu, gan likuma subjektu ziņošanas aktivitātes izpēti – ir ticis veikts darbs, kura rezultāts ir arī šī prezentācija.

Ievadā tiks sniegta informācija par dažāda veida ziņošanas pienākumiem (piemēram, cietušā, liecinieka utt.) par noziedzīgu nodarījumu, kā arī atbildība par neziņošanu.

Dziļākas izpratnes veidošanai tiks izskaidrotas neparasta un aizdomīga darījuma definīcijas, to juridiskā bāze, kā arī sniegta informācija par metodiskajiem materiāliem.

Nepieciešamajā apjomā tiks izskaidrotas būtiskākās atšķirības starp neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta praksi šai jomā.

Tālāk tiks apskatīta rinda jautājumu, kas saistās ar ziņojumu iesniegšanu Kontroles dienestam, pieļautajām kļūdām (minot konkrētus piemērus un statistiku).

Lai radītu priekšstatu par ziņošanas aktivitāti, tiks prezentēta statistika gan par aktīvāko likuma subjektu darbu, gan aktuālākajām pazīmēm pēdējos gados, tajā skaitā terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī salīdzinājumā ar citām valstīm.

Klausītāju interesi varētu izraisīt sniegtās informācijas izmantošana Kontroles dienesta materiālos policijai un līdz ar to arī atsevišķu pazīmju aktualitāte.

Kā viens no svarīgākajiem prezentācijas mērķiem ir izskaidrot neparastu un aizdomīgu darījumu atsevišķu pazīmju riska faktorus saistībā ar konkrētām noziedzīgu nodarījumu tipoloģijām. Tāpēc šim jautājummam tiks pievērsta īpaša uzmanība.

2016.gada 6.decembrī Ministru kabinets veica būtiskus grozījumus Noteikumos Nr.1071, tajā skaitā nosakot jaunu ziņošanas kārtību, izmantojot e-pakalpojumu Kontroles dienesta uzturētajā vietnē www.zinojumi.kd.gov.lv

Un pats būtiskākais – 2017.gada 14.novembrī Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par neparasta darījuma pazīmēm (Nr.674), tās ne tikai grozot saturiski, bet arī nosakot pēc būtības jaunu ziņošanas saturu aizdomīgo darījumu ziņojumiem – nozieguma tipoloģijas norādīšanu.

Ņemot vērā minēto, prezentācijā būtiska daļa tiks atvēlēta 14 aktuālāko tipoloģiju izklāstam, kā arī pievērsta uzmanība mazāk aktuālām pēdējo gadu tipoloģijām noziegumu izdarīšanā.
Kā viena no interesantākajām tipoloģijām varētu būt blokķēžu, bitcoinu izmantošanai legalizācijas nolūkā, par ko daudz detalizētāka informācija tiktu sniegta faktiski jau citā saistošā prezentācijā, izklāstot arī aktuālākos pasaules valstu gadījumus.