Konsolidācija un tās sarežģītākie gadījumi

Datums: 17.decembrī plkst. 9.30 – 13.30
Vieta: viesnīca Monika Elizabetes ielā 21, Rīgā
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

Meitas sabiedrību iegāde pa daļām
Meitas sabiedrību pirkšana un pārdošana grupas ietvaros
Netipiskie norēķinu veidi un to atspoguļojums finanšu pārskatā
Iegādes vērtības attiecināšana