Intensīvais kurss Excel

Rudenī
10 nodarbības

Cena: 325 €

Pasniedzējs: Daniils Vladimirovs, Nordexo Academy lektors

Nodarbības notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

Programmas apguves laikā pilnveidot darbinieku zināšanas un attīstīt to prasmes pielietot MS EXCEL programmu datu apstrādei un ikdienas aprēķiniem. Izmantot matemātiskās, statistiskās, meklēšanas un nosacījuma funkcijas, kā arī datu apstrādes un nosacījumu formatēšanas iespējas. Praktiski veikt datu apstrādi ar rakurstabulām, teksta pārveidošanas rīkiem, kā arī izmantot analītikas un optimizācijas rīkus, kurus piedāvā MS EXCEL.

 

Nodarbība Saturs
1. ●        Pamats darbam ar Excel, pamatelementi.

●        Datu stuktūras un datu formatēšana.

●        Datu tabulas un datu kārtošana.

2. ●        Grafiku veidošana.

●        Nosacījuma formatēšana.

3. ●        Nosacījuma formatēšana.

●        Loģiskie operatori (funkcijas AND, OR, NOT, XOR)

●        Loģiskie operatori kopā ar nosacījuma formatēšanu.

4. ●        Pamata kļūdu un datu apstrādes funkcijas.

●        Teksta funkcijas.

●        Datuma un laika funkcijas.

5. ●        Nosacījuma funkcijas (IF, IFS, SWITCH).
6. ●        Agregācijas, matemātikas un statistikas funkcijas (COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS utt.).
7. ●        Rakurstabulas (Pivot Table) pamatelementi.
8. ●        Rakurstabulas (Pivot Table) papildus iespējas.

●        Grafiki un diagrammas Pivot Charts, interaktīvais datu panelis (dashboard).

9. ●        Meklēšanas funkcijas (XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP).
10. ●        Optimizācijas uzdevumi un vērtību piemeklēšana.

●        Teksta pārveidošana kolonnās (CSV failu apstrāde)

●        XML failu apstrāde.