Intensīvais kurss PowerBI un Python

Rudenī
10 nodarbības

Cena: 375 €
Pasniedzējs: Daniils Vladimirovs, Nordexo Academy lektors

Nodarbības notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

Programmas apguves laikā pilnveidot darbinieku zināšanas un attīstīt to prasmes datu vizualizācijā, izmantojot PowerBI, kā arī veikt aprēķinus, izmantojot programmēšanas valodu Python.

Nodarbība Saturs
1. ●        Biznesa inteliģence un datu apstrāde.

●        Datu apstrādes pamati ar Excel PowerQuery,

2. ●        PowerQuery un PowerBI.

●        Datu pieslēgšana un pamata vizualizācijas sagatavošana.

●        Datu un vizualializācijas pamata formatēšana.

3. ●        Vizualizācijas publicēšana un PowerBI PRO licences iespējas.

●        Vairāku datu tabulu apvienošana un agregēšana.

●        Periodisko atskaišu apvienošana vienā vizualizācijā.

4. ●        Pamata PowerQuery datu apstrādes funkcijas iekš PowerBI.
5. ●        Padziļinātās PowerQuery datu apstrādes funkcijas iekš PowerBI.

●        Advanced Editor pielietojums datu pieslēgšanai.

●        Dažādu datu avotu pieslēģšana PowerQuery + web scrapping.

6. ●        Pamata PowerBI vizualizācijas un formatēšana.
7. ●        Padziļinātās PowerBI vizualizācijas un formatēšana.

●        Ievads datu analīzē un papildus aprēķinu veidošanā PowerBI.

8. ●        Ievads analītiskajos aprēķinos ar PowerBI DAX formulām.

●        Mākslīgā intelekta Copilot pieleitojums PowerBI un PowerBI DAX formulām.

9. ●        Ievads programmēšanā ar Python.

●        Pamata kalkulāciju un datu apstrādes skriptu izveide ar Python.

10. ●        Python pielietojums PowerBI vizualizāciju izveidē un datu analīzē.