IT audita kurss revidentiem (18-20h)

17., 18. un 19.jūlijā
plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 180 € +PVN
Lektori:
Sandijs Miķelsons, KPMG IT Audita projektu vadītājs
Ričards Avdejenoks, KPMG Vecākais IT auditors

Mācības notiks attālināti ZOOM platformā.

PROGRAMMA

Turpinājums 2023.gada IT audita pamata kursam!
Kursa ietvaros iedziļināsimies IT audita veikšanā:
– Kā no risku izvērtējuma tiekam līdz IT audita apjomam
– Kā nosakām finanšu audita riska jomas un kontroles
– Kā saplānojam IT audita testus
– Kā definējam testa atribūtus
– Kā veicam IT audita testus
o Izmaiņu vadības procesā
o Pieeju pārvaldībā
o Autentifikācijā
– Informācijas (datu/atskaišu) testēšana
– Testu dokumentēšana un kvalitātes principi
– Rezultāti un darbs ar neatbilstībām vai neefektīvām kontrolēm – soļi un loģika, kā novērtēt ietekmi uz auditu