Nozīmīgākās grāmatvedības aplēses finanšu pārskata sagatavošanā

9.augustā plkst. 9.30 – 12.45
Cena: 80 € +PVN
Pasniedzēja: Baiba Apine – zvērināta revidente, zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” partnere

Aicinām piedalīties klātienē, bet būs arī iespēja semināru klausīties attālināti.

PROGRAMMA
Grāmatvedības aplēses ir būtisks uzņēmumu finanšu stāvokļa un darbības rezultātu novērtēšanas elements, tāpēc seminārā grāmatvedības aplēšu tēma tiks apskatīta gan no finanšu pārskatu sagatavotāja puses, gan no revidentu pienākumu puses.

Tēmas:
1. Kas ir grāmatvedības aplēse un finanšu pārskata posteņi, kas ietver būtiskākās aplēses finanšu pārskatu sagatavošanā
2. Grāmatvedības aplēšu noteikšanas principi, metodes un ar grāmatvedības aplēsēm saistītās iekšējās kontroles definēšanas iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentos
3. Situāciju identificēšana, kurās nepieciešamas grāmatvedības aplēses
4. Grāmatvedības aplēšu piemēri, praktiski gadījumi un kļūdas
5. Aplēšu dokumentēšana, atzīšana grāmatvedībā, grāmatvedības izziņas
6. Grāmatvedības aplēšu ietekme uz uzņēmuma finansiālajiem rādītājiem
7. Atklājamā informācija finanšu pārskatos
8. Kādi ir revidenta pienākumi attiecībā uz grāmatvedības aplēsēm?