Komerclikuma normas finanšu un audita darbiniekiem praksē

2023.gada 8.septembrī  plkst. 10.00 – 14.30
Cena: 85 € +PVN
Pasniedzējs: Jānis Pūce, zvērināts advokāts

Seminārā iespējams piedalīties klātienē vai attālināti.
Seminārs ir paredzēts zvērinātiem revidentiem, to palīgiem (lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam “TIESĪBAS”), kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA:

1. komerctiesību jēdziens un piemērošana;2. komerctiesību principi;

3. komerctiesību avoti

4. komersants un komercdarbība;

5. prokūra un parastā komercpilnvara;

6. valde un valdes atbildības jautājumi;

7. galvenais par komersantu veidiem;

8. komersantu reorganizācija;

9. komercdarījumi (vispārīgie noteikumi, īpašie noteikumi, komercdarījumu veidi)

 

 Seminārā tiks iekļautas aktualitātes, kas Komerctiesībās stājušās spēkā pēdējā gada laikā.