Konsolidācijas principi (sākotnējais līmenis) (PILNA GRUPA)

Datums: 8.septembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, Revīzijas nodaļas direktore SIA Deloitte Audits Latvia, ACCA

PROGRAMMA

Seminārs ir paredzēts dalībniekiem, kuriem ir bijusi minimāla pieredze darbā ar konsolidācijas tabulām un konsolidētiem finanšu pārskatiem. Seminārā tiks apskatīta konsolidācijas reglamentējošā bāze, tās būtība, kā arī tiks izrunātas tipiskākās vienkāršotas konsolidācijas korekcijas konsolidācijas bilancē (piemēram, nerealizētās peļņas izslēgšana no krājumu un pamatlīdzekļu pārdošanas un citi) un konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Seminārā, izmantojot excel tabulas, kopīgi ar dalībniekiem tiks sagatavota konsolidētā bilance un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins.