Jeļena Mihejenkova

Jeļena Mihejenkova

Izglītība

RTU Ekonomikas fakultāte – maģistra grāds specialitātē Starptautiskās Ekonomiskās attiecības un muita
Angļu valodas augstākā līmeņa Kembridžas sertifikāts (Cambridge BEC Higher English Certificate)

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 166
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 125)
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedre

Darba vieta

Deloitte Audits SIA – revīzijas nodaļas vecākā audita direktore

Darba pieredze/Lektora prakse

Lektore LZRA Izglītības centrā par tēmām: Naudas plūsmas sagatavošanas praktikums, Atliktais nodoklis, Konsolidācijas principi, 1. un 2. līmenis
Deloitte organizēto apmācību lektore.
Publikācijas žurnālā “Bilance”, iFinanses.lv.
Kopš 2013. gada LZRA Izglītības komitejas locekle.
Kopš 2008. gada LZRA kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” komisijas locekle.