Kurss Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Akreditētā profesionālās pilnveides neklātienes programma ir 162 akadēmiskās stundas gara, no kurām 79 stundas notiks attālināti Zoom platformā un 83 stundas neklātiene – patstāvīgais darbs.

No 23.maija līdz 14.jūlijam otrdienās un piektdienās:
23., 26., 30.maijā
2., 6., 13., 16., 20., 27., 30.jūnijā
4., 7., 11., 14.jūlijā

otrdienās plkst. 15.00 – 19.00,
piektdienās plkst. 9.30 – 13.30

Papildus nodarbības priekšmetā “Nodokļu uzskaite”:
19., 26.jūnijā
plkst. 16.00 – 19.00

Cena: 685 €
Mācību maksu iespējams dalīt daļās.

Pasniedzēja: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore