Ingrīda Pētersone

Ingrīda Pētersone

Izglītība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – finanses un kredīts, kvalifikācija – maģistra grāds ekonomikā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte – uzņēmējdarbība, kvalifikācijas – ekonomists
Starptautiskie grāmatvedības standarti IFA sertifikāts.

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 163

Darba vieta

“Audits Pluss” SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore no 2001. gada.

Darba pieredze/Lektora prakse

Lektore LZRA Izglītības centra sertificētajā programmā “Grāmatvedības pamati: 1. līmenis”.
Darbs LZRA kvalifikācijas eksāmenu programmās “Nodokļi” un “Grāmatvedība”.
Publikācijas laikrakstā “Bilance” par grāmatvedības tēmām.