Kurss Nodokļi

Akreditētā profesionālās pilnveides programma “NODOKĻI” – Latvijas nodokļu sistēmas teorētisko pamatu un praktisko  nodarbību visaptverošs kurss praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar nodokļu aprēķināšanu saistītiem darbiniekiem.

Programmas mērķis:  sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu un palīdzēt veidot prasmes un iemaņas nodokļu tiesību normu piemērošanā, nodokļu aprēķināšanā un uzskaitē, nodokļu ietekmes prognozēšanā dažādos darījumos līdz nodokļu speciālista kompetences iegūšanai.

Laiks: no 12.aprīļa līdz 30.jūnijam
Pieteikšanās līdz 8.aprīlim.

Kopējais programmas ilgums 160 akadēmiskās stundas.

Mācību grafiks

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtos gala eksāmenu  un iegūs noteikto skaitu kredītpunktus, saņems Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Cena: 820 euro.

Pasniedzēja: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle