Kvalifikācijas eksāmena “Biznesa vadība” sagatavošanas kursi

Datums: 2., 3., 7.oktobrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Mežiels, zvērināts revidents, RTU lektors, LZRA valdes loceklis

PROGRAMMA

1.diena
1. pl. 9.30 – 11.00 Informācijas par uzņēmējdarbības ieņēmumiem, izmaksām un peļņu izmantošana lēmumu pieņemšanā (“BIZNESA VADĪBA” sagatavošanas kursu 2.prezentācija)

  1. pl. 11.15 – 12.45 Lēmumu pieņemšana ( 3.prezentācija)
  2. pl. 13.00 – 14.30 Uzdevumi

 

2.diena
1. pl. 9.30 – 11.00 Ieguldījumi investīciju projektos (5.prezentācija)
2. pl. 11.15 – 12.45 Budžets un tā plānošana (6.prezentācija)

  1. pl. 13.00 – 14.30 Uzdevumi

3.diena

  1. pl. 9.30 – 11.00 Biznesa (uzņēmējdarbības) vērtēšana ( 8.prezentācija)
    2. pl. 11.15 – 12.45 Finansiālo rādītāju aprēķināšanas mērķi (9.prezentācija)

3. pl. 13.00 – 14.30 Uzdevumi