NODOKĻI – pamatkurss

Datums:
7., 13., 15., 20.septembrī
5., 6., 12., 19., 20.oktobrī
plkst. 9.30 -14.30

Cena: 675 € + PVN

Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

7.septembrī
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.

13., 15., 20.septembrī
PVN

5., 6. oktobrī
UIN, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

12, 19., 20.oktobrī
IIN, VSAOI, Solidaritātes nodoklis, Mikrouzņēmumu nodoklis