Būvlīgumu uzskaite finanšu grāmatvedībā, gaidāmās izmaiņas PVN piemērošanā būvniecībā

28.jūlijā plkst. 9.30 – 13.00
Cena: 55 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

  1. Ko nozīmē būvniecības / ilgtermiņa līgumi, un kādēļ nepieciešams pievērst uzmanību to uzskaitei.
  2. Ilgtermiņa līguma novērtēšanai būtiskā informācija, datu uzrādīšana un kodēšana finanšu grāmatvedībā;
  3. Būvniecības līgumu veidi, līgumu nosacījumi, kuriem jāpievērš uzmanība;
  4. Būvniecības līgumu ieņēmumos iekļaujamās summas un to novērtēšana;
  5. Uz būvniecības līgumu tieši attiecināmās izmaksas, pieskaitāmās izmaksas un to attiecināšanas veidi;
  6. Novirzes no sākotnējās vienošanās. Prasījumi un veicināšanas maksājumi – to atzīšana finanšu uzskaitē un PVN piemērošanas brīdis;
  7. Ieņēmumu un izmaksu atzīšanas pamatnoteikumi. Prognozējamo zaudējumu atzīšana bilancē;
  8. Ilgtermiņa līgumu izpildes apjomu noteikšanas metodes;
  9. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā;
  10. Apgrieztā PVN maksāšanas kārtība būvniecībā un ar to saistītās neskaidrības, aktuālie grozījumu Pievienotās vērtības nodokļa likumā to saskaņojot ar Būvniecības likuma normām.