Nodokļi – pamatkurss

Datums: 16., 22., 23., 29.martā
5., 12., 13.aprīlī
16., 24.maijā
plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 695 € + PVN

Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

16.martā
Vispārīgā daļa. Likums “Par nodokļiem un nodevām”.

22., 23., 29.martā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, solidaritātes nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis

5., 12.aprīlī
Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

13. aprīlī, 16., 24.maijā
PVN