Nodokļu reforma 2018 – būtiskākās izmaiņas (PILNA GRUPA)

Datums: 29.septembrī plkst. 9.30 – 14.30
Vieta: viesnīca Monika Elizabetes ielā 21
Cena: 85 € + PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

Šā gada jūlijs ir nācis ar būtiskām izmaiņām Latvijas nodokļu politikā, jo pieņemti likumi 2018.gada nodokļu reformas politikas īstenošanai. Šajā seminārā diskutēsim par būtiskākajām izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu, mikrouzņēmumu nodokļa un pievienotās nodokļa piemērošanā, kā arī likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stāsies spēkā 2018.gadā.