Jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma piemērošanas kārtība no 2018.gada 1.janvāra un līdz 2017.gada beigām veicamie sagatavošanās darbi (PILNA GRUPA)

Datums: 22.septembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

 1. Jauno terminu skaidrojums – dividendes, dividendēm pielīdzināmās izmaksas, nosacītās dividendes, reprezentatīvs automobilis u.t.t.
 2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju;
 3. Faktiskā nodokļa likme dažādiem ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamiem objektiem;
 4. Pāreja no iepriekšējā taksācijas perioda uz jaunu taksācijas periodu – mēnesi, ar to saistītie darbi grāmatvedībā;
 5. Ar nodokli apliekamā bāze, bāzes elementi par kuriem nodoklis jāmaksā katru mēnesi un par kuriem jāmaksā reizi gadā;
 6. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība;
 7. Nodokļa piemērošanas sistēma dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jaunās kārtības kopējā ietekme uz naudas plūsmu uzņēmumu grupās;
 8. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi;
 9. Kā pēc 2018.gada 1.janvārā ar nodokli apliekamo objektu ietekmēs nedrošo parādu norakstījumi;
 10. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi;
 11. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana saistītām personām un situācijas, kādās nodoklis nebūs jāmaksā, kopējā nodokļa ietekme uz dažādiem aizdevumiem uzņēmumu grupās;
 12. Akciju atsavināšanas ienākums un tā neiekļaušana nodokļa bāzē;
 13. Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrātās, nesadalītās uzņēmuma peļņas turpmākās iespējas sadalīt dividendēs un to ierobežojumi;
 14. Līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto nodokļa zaudējumu turpmākā segšanas kārtība un iespējas;
 15. Iespējamie nodokļa atvieglojumi ziedojumiem un to perspektīva.