Profesionālā skepse un profesionālais spriedums revīzijas procesā

Datums: 2 oktobrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks , zvērināts revidents SIA Rodl & Partner, Starptautiskās revīzijas grupas FCCA

Saturs: Semināra mērķis ir pārrunāt ar revidentu profesionālo skepsi un profesionālo spriedumu saistītos jautājumus, uzsverot nozīmīgākās revīzijas jomas šo principu piemērošanā (būtiskuma aprēķins, krāpšanas risku novērtēšana, uzņēmuma darbības turpināšanās princips, ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem).

 1. Profesionālā skepse
  • Profesionālās skepses definīcijas.
  • Kāpēc profesionālā skepse ir tik nozīmīga revīzijas procesā?
  • Ko būtu nepieciešams darīt revidentu sabiedrībām un revidentiem, lai veicinātu izpratni par profesionālās skepses nozīmību un tās pielietošanu?
  • Profesionālā skepse visa revīzijas procesa laikā.
  • Profesionālā skepse krāpšanas risku identificēšanā.
  • Profesionālās skepses piemērošanas dokumentēšana revidenta darba dokumentos.

 

2. Profesionālā sprieduma procesa elementi

 • Problēmas identificēšana un definēšana.
 • Faktu un informācijas vākšana.
 • Problēmas analīze un alternatīvu identificēšana.
 • Lēmuma pieņemšana.

 

 1. Nozīmīgākās jomas profesionālās skepses un profesionālā sprieduma piemērošanā.