Roberts Ikaunieks

Roberts Ikaunieks

Izglītība

Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts – sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Ventspils Augstskola – bakalaura grāds uzņēmējdarbības un grāmatvedības novirzienā

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināts revidents, LZRA sertifikāts Nr. 180
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedrs

Darba vieta

Rodl & Partner SIA – valdes loceklis
Rodl & Partner GmbH (Vācija) – Team Audit International

Darba pieredze/Lektora prakse

Vieslekciju pasniegšana LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistratūras un doktorantūras studentiem par ar revīziju saistītām tēmām.
Dalība E-DOK darba grupā.