Revīzijas aktuālie jautājumi

2., 8., 9., 15.augustā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 280 € +PVN
Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, LZRA izpilddirektores vietnieks kvalitātes kontroles jautājumos, zvērināts revidents, FCCA

Vebinārs notiks attālināti.

Vebinārs primāri ir paredzēts revīzijas kvalifikācijas eksāmena pretendentiem. Vebināra ietvaros tiks apskatītas sekojošas tēmas:

–          Kā veiksmīgi sagatavoties revīzijas eksāmenam? Kā strukturēt un sniegt atbildes uz eksāmena  jautājumiem?

–          Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata – 2022. gada izmaiņas.

–          1. un 2. Starptautiskie kvalitātes vadības standarti un 220. SRS (pārskatīts).

–          Starptautiskās apliecinājuma uzdevumu pamatnostādnes.

–          Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes: revīzijas kvalitātes pamatelementi.

–          Revīzijas process saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Biežāk sastopamie problēmjautājumi dažādos revīzijas posmos.

o   Risku izvērtēšanas posms.

o   No risku izvērtējuma izrietošās darbības.

o   Noslēguma un ziņojuma sagatavošanas posms.

–          Neatkarīgu revidentu ziņojumi, to veidi. Kas jāņem vērā, sniedzot modificētu atzinumu?

–          Iepriekšējo gadu revīzijas eksāmenu uzdevumu risināšana un atbilžu pārrunāšana.