Revīzijas procedūras attiecībā uz 9.SFPS un 15.SFPS un to ieviešanas īpatnības ne-finanšu sektora uzņēmumam

Datums: 10.jūlijā plkst. 9.30- 14.30
Cena: 82 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

Semināra pamatmērķis ir sagatavot zvērinātus revidentus 9.SFPS un 15.SFPS ieviešanas pārbaudei, kas veicama 2018.gada pārskata revīzijas ietvaros. Semināra ietvaros pievērsīsimies ne-finanšu sektora uzņēmumu specifikai, kas varētu būt aktuāla plašākam revidentu lokam.

PROGRAMMA

  • Īss kopsavilkums par 9.SFPS;
  • Revīzijas procedūras, kas veicamas attiecībā uz 9.SFPS ieviešanu;
  • Jautājumi, kam revidentam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, pārbaudot 9.SFPS ieviešanas gaitu;
  • Piemēri uzkrājumu aprēķināšanai saskaņā ar 9.SFPS un, kā tos pārbaudīt;
  • Piemēri finanšu aktīvu klasifikācijas izvērtēšanai;
  • Prasības attiecībā uz darba dokumentiem ar piemēriem.
  • Īss kopsavilkums par 15.SFPS;
  • Revīzijas procedūras, kas veicamas attiecībā uz 15.SFPS ieviešanu;
  • Jautājumi, kam revidentam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, pārbaudot 15.SFPS ieviešanas gaitu;
  • Prasības attiecībā uz darba dokumentiem ar piemēriem.