Starptautiskie revīzijas standarti revidentu palīgiem – pamati (3 dienas)

Datums: 23., 30.oktobrī, 6.novembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 210 € + PVN
Pasniedzēja: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore

PROGRAMMA

 1. Zvērinātu revidentu profesionālā darbība Latvijā.
  2. Ētikas pamatprincipu būtība, apdraudējumu identificēšana un izvērtēšana.
  3. Finanšu pārskatu revīzijas/pārbaudes kvalitātes kontrole un dokumentācija.
  4. Revīzijas pakalpojums:
  a. Revīzijas mērķis un revidenta pienākumi. Vadības apgalvojumi.
  b. Revīzijas procesa etapi un to raksturojums.
  c. Būtisku neatbilstību risku identificēšana un izvērtēšana. Revīzijas riska noteikšana un no revīzijas riska izvērtējuma izrietošās revidenta darbības.
  d. Būtiskums revīzijas plānošanā un veikšanā.
  e. Revīzijas pierādījumi. Revīzijas procedūras revīzijas pierādījumu iegūšanai.
  5. Pārbaudes pakalpojums:
  a. Pārbaudes mērķis un revidenta pienākumi, veicot pārbaudi.
  b. Analītiskās procedūras pārbaudes pakalpojumā.
  c. Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārbaudes procedūras.