Uzņēmumu ienākuma nodoklis (seminārs Nodokļu kursa ietvaros)

25., 26.aprīlī plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 180 €+ PVN
Pasniedzēja: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Kursīte un Priedītis”, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mag.oec., Mag.iur

PROGRAMMA

Uzņēmumu ienākuma nodoklis, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.