2018.gada pārskata sagatavošana, UIN aprēķini, darba tiesību un citas grāmatvežu aktualitātes

Datums: 21.februārī plkst. 10.00 – 14.00
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Ievas Liepiņas birojs”, LZRA valdes locekle

PROGRAMMA

2019.gada aktualitātes nodokļu sistēmā, darba likumā, UIN aprēķināšanas un deklarācijas sagatavošanā.

Tiks apskatīta arī deklarācijas rindu aizpildīšana!

Būs arī 2018.gada pārskata sagatavošanas jautājumi un jaunās prasības pārskata iesniegšanai EDS, kā arī nomas darījumu uzskaites aktuālās lietas.

 1. Finanšu pārskata sagatavošanas procesa svarīgie jautājumi un formu aizpildīšana EDS sistēmā;
 2. Nomas uzskaite no 01.01.2019;
 3. Darba tiesību aktuālie jautājumi;
 4. Ar UIN apliekamā bāze, bāzes elementi par kuriem nodoklis jāmaksā katru mēnesi un par kuriem jāmaksā reizi gadā;
 5. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība, rezidences sertifikātu saņemšana;
 6. Nodokļa piemērošanas sistēma dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jaunās kārtības kopējā ietekme uz naudas plūsmu uzņēmumu grupās;
 7. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, tajā skaitā, reprezentācijas un personāla ilgtspējas izmaksas, atšķirības PVN un UIN uzskaitē, VID skaidrojumi un šobrīd pieejamā prakse;
 8. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi, pamatkapitāla palielināšanas procesi;
 9. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana saistītām personām un situācijas, kādās nodoklis nebūs jāmaksā, kopējā nodokļa ietekme uz dažādiem aizdevumiem uzņēmumu grupās;
 10. Akciju atsavināšanas ienākums un tā neiekļaušana nodokļa bāzē;
 11. Līdz 2017.gada 31.decembrim izveidoto uzkrājumu turpmāka dzēšana, uzkrājumi debitoru parādiem, kuru radušies līdz 2017.gada 31.decembrim un no 2018.gada 1.janvāra;
 12. Jaunās UIN deklarācijas rindu aizpildīšanas prakse.