Vides ziņošanas aspekti un sasaiste ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu

14.maijā plkst. 10.00 – 13.00
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzējas:
Daiga Avdejanova, Vides pārraudzības valsts biroja direktore
Zane Zaķe, Vides pārraudzības valsts biroja vecākā eksperte starptautiskās sadarbības jautājumos

Vebinārs notiks attālināti.

PROGRAMMA

Arvien vairāk savā darbā revidenti sastopas ar vides ziņošanas jautājumiem  un to sasaisti ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu.

Lai labi orientētos globālās vienošanās jautājumos, Eiropas plānošanas dokumentos un arī Latvijas nacionālajās prasībās, nepieciešams plašas zināšanas gan par ilgtspējīgu finansēšanu, gan par  zaļajiem finanšu instrumentiem, gan arī par kontroles mehānismiem.

Ilgtspējīga finansēšana attiecas uz visa veida finanšu pakalpojumiem, kas integrē:
vides (E),
sociālos (S),
pārvaldības (G)
kritērijus uzņēmējdarbībā vai investīciju lēmumos, lai klienti un sabiedrība ilgtermiņā iegūtu, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

Savukārt zaļie finanšu instrumenti ir, piemēram, zaļās/ ilgtspējas obligācijas, zaļā uzņēmējdarbība, privātais un riska kapitāls (dažādas nozares, arī MVU).

Ar šiem jautājumiem jau tagad sastopas uzņēmumi, kas sagatavos Ilgtspējas ziņojumus, un pavisam drīz arī zvērinātajiem revidentiem būs jāizdara izvēle par to, vai viņi vēlēsies iegūt tiesības sniegt uzņēmumiem ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma ziņojumus.

VEBINĀRA NORISE

Lektore: D.Avdejanova

10.00 – 10.05  Ievads par EMAS (vides vadības un audita) sistēma
10.05 – 10.15  EMAS piešķiršanas kārtība
EMAS dinamika Eiropā un Latvijā
10.15 – 10.30  EMAS izaicinājumi Latvijā (2023.gada pētījuma secinājumi) un popularizēšanas aktivitātes
10.30 – 11.20  EMAS un vides ziņošanas aspekti, praktiskie piemēri

Lektore: Z.Zaķe
11.20 – 12.00  EMAS, Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas  direktīva (CSRD), sasaiste ar ESRS un ES dalībvalstu izaicinājumi
12.00 – 12.40 EMAS praktiskie piemēri (t.sk. salīdzinājums ar ISO)

12.40 – 13.00 Jautājumi un diskusija (lektores, LZRA)