Vides ziņošanas aspekti un tās sasaiste ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD)

5.martā plkst. 10.00 – 13.00
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzējas:
Daiga Avdejanova, Vides pārraudzības valsts biroja direktore
Zane Zaķe, Vides pārraudzības valsts biroja vecākā eksperte starptautiskās sadarbības jautājumos

Vebinārs notiks attālināti.

PROGRAMMA

  • EMAS un Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas sasaiste (dubultās materialitātes princips);
  • Uzņēmumu pienācīga rūpība attiecībā uz ilgtspēju un EMAS kā iespēja uzņēmumiem novērtēt savus resursus un radītās ietekmes uz vidi;
  • Vides deklarācijas izmantošana vides ziņošanā, ņemot vērā pieņemtos Eiropas vides ilgtspējīgas ziņošanas standartus (ESRS).