Kurss Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Akreditētā profesionālās pilnveides neklātienes programma ir 162 akadēmiskās stundas gara, no kurām 79 stundas notiks attālināti Zoom platformā un 83 stundas neklātiene – patstāvīgais darbs.

No 4.jūnija līdz 23.jūlijam otrdienās un piektdienās:

4., 7., 11., 14., 18., 21., 28.jūnijā
2., 5., 9., 12., 16., 19., 23. jūlijā

otrdienās plkst. 15.00 – 19.00,
piektdienās plkst. 9.30 – 13.30

Papildus būs atsevišķas nodarbības priekšmetā “Nodokļu uzskaite”.

Cena: 730 €
Mācību maksu iespējams dalīt daļās.

Pasniedzēja: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore

PROGRAMMA

 1. Latvijas Republikas likumdošana par grāmatvedības organizāciju uzņēmumos.
 2. Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites un pārskatu veidošanas pamati (finanšu pārskatu veidi, uzbūve un sasaiste).
 3. Ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi.
 4. Finansēšanas avoti un norēķini ar kreditoriem.
 5. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izmaksu uzskaite.
 6. Ilgtermiņa ieguldījumu, ieguldījuma īpašumu un finanšu ieguldījumu uzrādīšana finanšu pārskatā.
 7. Krājumu uzskaites un novērtēšanas tehnika.
 8. Pircēju parādi un citi debitori.
 9. Uzkrājumi iespējamām saistībām.
 10. Aizņēmumi no finanšu un nefinanšu institūcijām un pārējie kreditori.
 11. Norēķini ar budžetu par nodokļiem.
 12. Uzņēmuma finanšu pārskatu sastādīšana.
  Noslēguma pārbaudījums.