315. SRS Būtisku neatbilstību risku identificēšana un izvērtēšana, gūstot izpratni par uzņēmumu un tā vidi (PĀRSTRĀDĀTS)

64.00

Pasniedzēja: Armine Movsisjana, zvērināta revidente, „KPMG Baltics” SIA vadošā partnere, FCCA

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 4 akadēmisko stundu profesionālo apmācību REVĪZIJĀ

Kategorija: