Aktuālais par uzņēmumu gada pārskatiem

45.00

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Grāmatvedībā

Lektore: Nelda Janoviča

Kategorija:

Apraksts

Programma:

  1. VID Uzziņas – noderīgs palīgs ekonomisko situāciju izpratnei.
  2. Likumdošanas prasības revidenta piesaistei gada pārskatu pārbaudei.
  3. Kļūdu labošana finanšu pārskatos un nodokļu deklarācijās.
  4. Aktuālais MK noteikumos Nr.399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”, Tieslietu ministrijas viedoklis.
  5. Aizpildīšana EDS  – praktiska zināšanu atsvaidzināšana ar akcentiem uz galveno, ar reālu apskati EDS sistēmā. 
  6. Praktiskie palīgi
    1. excel tabula nākamo periodu ieņēmumu uzskaitei;
    2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina (izdevumu funkcijas metode) un Bilances posteņu atšifrējums ar saistošajām atsaucēm un prasībām atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi.

Dalībnieki elektroniski tiks nodrošināti ar visu materiālu.

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
Atsvaidzināt un paplašināt zināšanas pirms gada pārskatu praktiskas sagatavošanas un tā gaitā, stiprināt “izpratnes atslēgas” un domāšanas mehānismus kvalitatīvas finanšu uzskaites nodrošināšanai.

 

 

Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs. SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA „AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle. Vairāk kā 26 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā. Pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā. Tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei. Labi pārzina nodokļu, juridiskos un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikumu EDS sistēmā aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, arī jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē.