Pamatlīdzekļu uzskaite no SFPS viedokļa ar salīdzinājumu ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

55.00

5 akadēmiskās stundas

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore, FCCA

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas par obligātajiem revīzijas riskiem, kā arī gūt ieskatu iespējamās revīzijas procedūrās, kas tos sedz.

– Starptautisko revīzijas standartu teorija

– Kam jābūt revīzijas darba dokumentos, lai pamatoti atspēkotu krāpšanās risku ieņēmumos

– Revīzijas plāna specifika attiecībā uz krāpšanās riskiem

– Procedūru piemēri, kas ļauj vislabāk izvērtēt krāpšanās izraisītās neatbilstības