16.SFPS “Noma” (PILNA GRUPA)

Datums: 5.decembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

  • Nomas darījuma identificēšana, tai skaitā IFRS 16 darbības joma, nomas definīcija, vienā līgumā ietverto dažādo nomas objektu sadalīšana, nomas darījuma periods;
  • Nomas uzskaite iznomātājam ar piemēriem;
  • Nomas uzskaite nomniekam ar piemēriem;
  • Nomas ar atpakaļpirkumu darījumu uzskaite ar piemēriem;
  • Pārejas noteikumi uz jauno standartu;
  • Informācijas atklāšanas prasības;
  • Salīdzinājums starp šobrīd spēkā esošo regulējumu un jauno standartu.