Ieva Liepiņa

Ieva Liepiņa

Izglītība

Latvijas Universitāte – sociālo zinātņu maģistra grāds studiju programmā Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 161
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija – sertificēta nodokļu konsultante (sertifikāts Nr. 77)

Darba vieta

Ievas Liepiņas birojs SIA – valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente

Darba pieredze/Lektora prakse

Lektore LZRA Izglītības centrs, SIA Grosbuhs-Invest, SIA Bernada, SIA Ekspresdruka, AS BDO Invest Rīga, SIA Tilde rīkotajos semināros un kvalifikācijas celšanas programmās finanšu un nodokļu uzskaites jomās.