9.SFPS “Finanšu instrumenti” – vērtības samazinājums

Datums: 4.jūlijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

9.SFPS “Finanšu instrumenti” – Vērtības samazinājums – kā aprēķināt uzkrājumus saistīto pušu parādiem un citiem debitoru parādiem, saskaņā ar SFPS. Seminārs paredzēts uzņēmumiem, kas nav bankas vai finanšu institūcijas, tomēr piemēro savā darbībā SFPS, kā arī revidentiem, kam jāpārbauda SFPS finanšu pārskati. Seminārs palīdzēs padziļināt izpratni par uzkrājumu veidošanu finanšu instrumentiem, kā arī sniegs praktiskus piemērus uzkrājumu veidošanai.

Semināra ietvaros izskatīsim sekojošus jautājumus:

– atgādinājums par vērtības samazinājuma aprēķina teoriju;

– uzkrājumu aprēķināšana tādiem finanšu instrumentiem kā nauda, debitoru parādi un saistīto pušu parādi;

– uzkrājumu matricas izmantošana;

– aprēķina piemēri.